Εβδομάδα ρίψεις βολών από την 21η Ταξιαρχία

Η Ταξιαρχία ενημερώνει ότι από σήμερα 29 Νοεμβρίου έως και τις 1 Δεκεμβρίου θα πραγματοποιούνται ρίψεις βολών στο πεδίο βολής Μαχαίρα από τις 8 το πρωί μέχρι και τις 10 το βράδυ. Στις περιοχές  ΑΣΩΜΑΤΟΣ – ΥΨ. ΚΑΜΑΡΙ – ΥΨ. 805 – ΥΨ. ΜΑΝΔΡΑ – ΦΥΛΛΑΚΙΟ ΜΑΧΑΙΡΑ – ΥΨ. ΛΙΘΟΣ  ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η κίνηση ανθρώπων, οχημάτων και ζώων, κατά τις παραπάνω ώρες για την αποφυγή ατυχημάτων. Μετά το πέρας των βολών, οποιοδήποτε βλήμα βρεθεί από πολίτη,               ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ να το αγγίξει γιατί υπάρχει κίνδυνος ατυχήματος  και παρακαλείται να ειδοποιήσει την πλησιέστερη Στρατιωτική, Αστυνομική ή Πολιτική    Αρχή.

10