Κούλουμα στον Δήμο Μαρωνείας – Σαππών

Ανοίγει η Μεγάλη Σαρακοστή και την Καθαρά Δευτέρα όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Δήμο Μαρώνειας Σαπών όπου θα πραγματοποιηθούν εκδηλώσεις σε συνεργασία του Δήμου με τους Πολιτιστικούς Συλλόγους και προσφορά σαρακοστιανών, λαγάνας και φυσικά παραδοσιακού χαλβά .Κούλουμα θα πραγματοποιηθούν στους παρακάτω οικισμούς με ώρα έναρξης των εκδηλώσεων από τις 10 το πρωί:

-Σάπες ,Δεντράκι ,Σύλλογος Πολιτισμού και Ανάπτυξης «ΔΡΩ»

-Κρωβύλη,Πολιτιστικός Σύλλογος Κρωβύλης

-Ξυλαγανή,Σύλλογος Γυναικών Ξυλαγανής

-Ίμερος, Σύλλογος Γυναικών Ιμέρου

-Πελαγία, Πολιτιστικός και Λαογραφικός Σύλλογος απανταχού Πελαγιωτών «η Πελαγία»

Μαρώνεια, Τοπική Κοινότητα Μαρώνειας

Ασκτητές ,Σύλλογος Γυναικών Ασκητών