Την τοπική στρατιωτική ηγεσία ευχαριστεί ο Δήμος Κομοτηνής

Ευχαριστίες προς τον Διοικητή του  Δ΄ Σώματος Στρατού αντιστράτηγο Γεώργιο Καμπά , καθώς και τον Διοικητή της  ΧΧΙ ΤΘ Ταξιαρχίας ταξίαρχο Λάζαρο Καμπουρίδη από τονΔήμο Κομοτηνής για την καθοριστική συμβολή τους στην κατασκευή ενός σημαντικού αντιπλημμυρικού έργου στον οικισμό «Κάλχας» του Δήμου. Η διάθεση των αναγκαίων μηχανημάτων έργου και του αντίστοιχου προσωπικού, κατέστησε εφικτή την αντιμετώπιση ενός σοβαρού προβλήματος που αντιμετώπιζαν οι κάτοικοι του οικισμού. Πρόκειται για την κατασκευή αγωγού συλλογής και παροχέτευσης ομβρίων υδάτων, που αποτρέπει οριστικά πλημμυρικά φαινόμενα εντός του οικιστικού ιστού.Η παρέμβαση του 21ου Λόχου Μηχ/κού, η οποία έγινε στο πλαίσιο της σταθερής συνεργασίας του Δήμου Κομοτηνής και του Ελληνικού Στρατού, απέδειξε για άλλη μια φορά τόσο το αμέριστο ενδιαφέρον των Ενόπλων μας Δυνάμεων για την εκτέλεση έργων ανακούφισης των κατοίκων της περιοχής μας, όσο και την άριστη ετοιμότητα, κατάρτιση και δεξιότητα των στελεχών που συμμετείχαν.