Συνεδρίασε σήμερα η Οικονομική Επιτροπή  του Δήμου Μαρωνείας – Σαπών για συζήτηση και λήψη αποφάσεων...