Η ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΕΙΝΑΙ Η ΝΕΑ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

Λίγο πριν την αλλαγή του χρόνου αλλαγές έχουμε και στην διοίκηση του Δήμου Κομοτηνής. Με απόφαση του Δημάρχου Κομοτηνής Γιώργου Πετρίδη ορίζεται ως νέα Αντιδήµαρχος ∆ιοίκησης και Συντονισµού στην θέση του κυρίου Μανώλη Ταπατζά, µε αντιµισθία για το υπόλοιπο της θητείας δηλ. µέχρι 31-8-2019, η ∆ηµοτική Σύµβουλος της πλειοψηφίας κ. Ιωαννίδου Κατερίνα και µεταβιβάζονται σ΄ αυτήν οι αρµοδιότητες όπως έχουν αναλυτικά στο κεφάλαιο 1.Α της υπ΄αριθ. 160/5745/28-2-2017 απόφαση ∆ηµάρχου Κοµοτηνής. Η ισχύς της παρούσας απόφασης άρχεται από 1-1-2018. Καλή επιτυχία στα νέα της καθήκοντα να της ευχηθούμε εμείς από την μεριά μας.

 

 

Ακολουθήστε τον Δίαυλο 92,4 στο Google News