Παράταση της χρήσης επιπλέον κοινόχρηστου χώρου για τους επαγγελματίες

Όσοι επαγγελματίες έχουν λάβει ατελώς άδεια χρήσης επιπλέον κοινοχρήστου χώρου για το έτος 2022, λόγω της πανδημίας COVID-19 και κάνουν χρήση αυτού, πρέπει να προσέλθουν στο Τμήμα Εσόδων και Περιουσίας του Δήμου με την υφιστάμενη άδεια προκειμένου να ανανεωθεί έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2022, όπως προβλέπεται στο άρθρο 42 του Ν.4915/22 (ΦΕΚ 63/Α’/24.03.2022).

Τονίζεται πως όσοι θέλουν να κάνουν χρήση με βάση την παραπάνω διάταξη θα πρέπει απαραιτήτως πρώτα να εκδώσουν την άδεια χρήσης κοινοχρήστου χώρου για το έτος 2022, σε περίπτωση που δεν το έχουν πραγματοποιήσει.

 

Ακολουθήστε τον Δίαυλο 92,4 στο Google News