ΑΣΕΠ: 28 προσλήψεις στο ΚΥΤ Φυλακίου

Συνολικά, το Υπουργείο Μετανάστευσης προκηρύσσει 473 θέσεις σε όλη την Ελλάδα

Απεστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση η 2K/2022 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ. Πρόκειται για 473 προσλήψεις στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου και αφορούν τις εξής ειδικότητες: ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού, ΠΕ Κοινωνιολόγων, ΠΕ Μεταφραστών – Διερμηνέων, ΠΕ Μηχανικών, ΠΕ Νομικών, ΠΕ Πληροφορικής, ΠΕ Στατιστικής ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού, ΤΕ Μηχανικών Δομικών Έργων, ΤΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, ΤΕ Μηχανολόγων Μηχανικών, ΤΕ Νοσηλευτών, ΤΕ Πληροφορικής, ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων, ΔΕ Οδηγών, ΔΕ Προσωπικού Η/Υ, ΔΕ Τεχνικών Δομικών Έργων, ΔΕ Τεχνικών Ηλεκτρολογίας, ΔΕ Τεχνικών Μηχανολογίας, ΔΕ Τηλεφωνητών, ΥΕ Βοηθητικό Προσωπικό.

Η κατανομή των θέσεων προβλέπει προσλήψεις και στο ΚΥΤ Φυλακίου Έβρου. Ανά ειδικότητα οι θέσεις είναι οι εξής: ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού 3 άτομα ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού 1 άτομο ΤΕ Μηχανικών (ειδικότητα μηχανολόγων μηχανικών) 1 άτομο ΤΕ Νοσηλευτών 3 άτομα ΤΕ Πληροφορικής 1 άτομο ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων 10 άτομα ΔΕ Οδηγών 2 άτομα ΔΕ Τεχνικών διαφόρων ειδικοτήτων (ειδικότητα δομικών έργων) 1 άτομο ΔΕ Τεχνικών Διαφόρων Ειδικοτήτων (ειδικότητα ηλεκτρολογίας) 1 άτομο ΔΕ Τεχνικών Διαφόρων Ειδικοτήτων (ειδικότητα μηχανολογίας) 1 άτομο ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού 4 άτομα.

Διαβάστε επίσης:  Τρεις θέσεις εργασίας προκηρύσσει η Εφορεία Αρχαιοτήτων Έβρου

Δείτε όλη την προκήρυξη εδώ

 

Ακολουθήστε τον Δίαυλο 92,4 στο Google News