ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΝΕΙ ΤΟ 2 ΕΠΑΛ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ERASMUS+

Το 2ο ΕΠΑΛ Κομοτηνής διοργανώνει εκδήλωση προβολής και διάχυσης αποτελεσμάτων του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Δια Βίου Μάθησης ERASMUS+, την Τετάρτη 27 Ιουνίου 2018 στο Αμφιθέατρο του 2ου ΕΠΑ.Λ Κομοτηνής- Γ. Παπανδρέου & Μ. Ανδρόνικου – στις 9:00 π.μ.Ο τίτλος του Προγράμματος είναι «Ενσωμάτωση των Νέων Τεχνολογιών στη σύγχρονη Επαγγελματική Εκπαίδευση (διαδικτυακές μαθησιακές πλατφόρμες και σεμινάρια, ασύγχρονη Τηλε-εκπαίδευση, ανάπτυξη και χρήση εργαλείων καινοτομίας)», με Κωδικό 2017-1-EL01-KA102-036035 και πραγματοποιήθηκε από 9-4-2018 μέχρι 22-4-2018 στο Βερολίνο. Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε με Ευρωπαϊκή χρηματοδότηση και υπό την επίβλεψη του ΙΚΥ – Εθνικής Μονάδας ERASMUS +.Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης θα γίνει ενημέρωση για τους σκοπούς του Προγράμματος και τα οφέλη του σε καθηγητές και μαθητές και γενικότερα στην επαγγελματική εκπαίδευση της Ροδόπης και θα απονεμηθούν Ευρωπαϊκά Πιστοποιητικά κινητικότητας στους συμμετέχοντες.