ΜΕ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ ΤΟΥΣ ΑΝΑ ΧΕΙΡΑΣ ΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΤΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΘΑ ΜΑΘΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥΣ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Αυτή την Παρασκευή 29 Ιουνίου θα αναρτηθούν στα Λύκεια όλης της χώρας οι βαθμοί των 104.000 υποψηφίων για τις 74.692 θέσεις σε πανεπιστήμια και ΤΕΙ. Οι διευθυντές των σχολείων θα αναρτήσουν εκτυπωμένες καταστάσεις που θα περιλαμβάνουν μόνο τους κωδικούς και τους βαθμούς των υποψηφίων και οχι τα ονόματα τους. Γιαυτό το λόγο οι υποψήφιοι που θα προσέλθουν στα σχολεία για να μάθουν την επίδοση τους θα πρέπει να γνωρίζουν τον κωδικό τους.

Σε περίπτωση που κάποιος υποψήφιος δεν έχει τον κωδικό του, πρέπει να ζητήσει από τον διευθυντή να του ανακοινώσει τους βαθμούς με βάση τις αναλυτικές βαθμολογικές καταστάσεις οι οποίες περιλαμβάνουν και τα ονομαστικά στοιχεία των υποψηφίων.