ΤΕΛΟΣ ΣΤΑ ΒΙΒΛΙΑΡΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΒΑΖΟΥΝ ΤΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ

Καταργούνται τα βιβλιάρια υγείας από τΙς 1 Φεβρουαρίου μετά την απόφαση που πήραν τα  υπουργεία Εργασίας και Υγείας. Η Πιστοποίηση της ασφαλιστικής κάλυψης στους δικαιούχος προκειμένου να καλύπτονται  για παροχές σε είδος από τον ΕΟΠΥΥ και για παροχές σε χρήμα από τον Κλάδο Κύριας Ασφάλισης και Λοιπών Παροχών του ΕΦΚΑ θα γίνεται μέσω του Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.), ενώ οι δικαιούχοι θα είναι υποχρεωμένοι να έχουν μαζί τους την αστυνομική ταυτότητα προκειμένου να γίνεται ταυτοποίηση των στοιχείων.

Ειδικά για τους ασφαλισμένους οι οποίοι λαμβάνουν, από τα Φαρμακεία του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., Φάρμακα Υψηλού Κόστους, προβλέπεται η διατήρηση με μέριμνα του ΕΟΠΥΥ βιβλιαρίων για την αναγραφή οποιασδήποτε πληροφορίας σχετική με την παροχή αυτή.