ΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΨΗΦΙΣΕ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΦΟΡΕΑ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΜΘ

Το περιφερειακό συμβούλιο αποφάσισε κατά πλειοψηφία να συσταθεί ένας φορέας περιφερειακής «Αγροδιατροφικής Σύμπραξης» στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης με αντικείμενο την καταγραφή, ομαδοποίηση και προώθηση των τοπικών προϊόντων της Περιφέρειας ΑΜ-Θ τόσο στην εγχώρια αγορά όσο και στην διεθνή.

Το θέμα που εισηγήθηκε ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και  Θράκης κ. Γεώργιος Τσακίρης και εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία.