ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΤΟΥ ΔΠΘ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ Η ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΤΗΣ 4 ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

Συνεδρίασε η Σύγκλητος του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης και με ομόφωνη απόφαση αποφάσισε την αναστολή των μαθημάτων σε όλα τα τμήματα του Ιδρύματος από την Παρασκευή 6 Δεκεμβρίου έως και την Τετάρτη 12 Δεκεμβρίου. Με αυτό τον τρόπο θέλει η πανεπιστημιακή κοινότητα του Δ.Π.Θ να εκφράσει την αντίθεση της με την εξαγγελία της κυβέρνησης για την δημιουργία 4ης Νομικής Σχολής στο Πανεπιστήμιο Πατρών.

Η ανακοίνωση της Συγκλήτου που δημοσιοποιήθηκε αναφέρει:

“Η ίδρυση και νέας Νομικής Σχολής στην Ελλάδα, οδηγεί σε υποβάθμιση των υφιστάμενων Νομικών Σχολών και ιδιαιτέρως στην περαιτέρω συρρίκνωση της διαρκούς αποψιλούμενης από διδακτικό και διοικητικό προσωπικό της Νομικής Σχολής του ΔΠΘ, με αναπόδραστη κατάληξη την, εντός του ορατού μέλλοντος, παύση της λειτουργίας της. Παράλληλα η Σύγκλητος ζητά την θέσπιση ενός νομικού πλαισίου που να διασφαλίζει την διαρκεί εξέλιξη της Νομικής Σχολής του Δ.Π.Θ. και την διατήρηση της εξωστρέφειας της”