ΤΗΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΙΑΤΑΚΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΘΕΣΕ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟ FAMILY SUPERMARKET

Νέα υπηρεσία χορήγησης διατακτικών δημιούργησε το Family Supermarket. Οι διατακτικές Family προσφέρονται προς όλες τις επιχειρήσεις, οι οποίες με την σειρά τους μπορούν να τις προσφέρουν στους εργαζομένους τους ως παροχή, με στόχο την βελτίωση της ποιότητας ζωής τους, ενισχύοντας παράλληλα και την αποδοτικότητα τους.

Οι διατακτικές Family επιτρέπουν στους εργαζομένους μία επιχείρησης, να εξαργυρώσουν τις διατακτικές μέσω των αγορών τους σε όλα τα καταστήματα Family Supermarket. Οι διατακτικές αυτές μπορούν να εξαργυρωθούν αποκλειστικά στα καταστήματα της εταιρείας μας και δεν ανταλλάσσονται με χρήματα. Για λόγους ασφαλείας, φέρουν σε δύο διαφορετικά σημεία ειδική ασημοτυπία, έχουν μοναδικό αριθμό και barcode. Το κόστος για την αγορά των διατακτικών Family, είναι ίσο με την αξία των διατακτικών χωρίς καμία επιπρόσθετη επιβάρυνση. Μέγιστο διάστημα παράδοσης των διατακτικών είναι 7 εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία παραγγελίας.

Οι διατακτικές Family εκπίπτουν ως παραγωγική δαπάνη μέχρι 6€/ημέρα ανά εργαζόμενο (Ν.2336/95, Ν.3296/04, Ν3842/10 και Ν.4172/13 άρθρο 14)