ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΑΓΡΟΤΕΣ ΠΡΟΧΩΡΑΕΙ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Παραχώρηση δημόσιας αγροτικής γης από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, έναντι 5€ ανά στρέμμα σε ανέργους, κατ’ επάγγελμα αγρότες ή όσους ανήκουν σε αγροτικούς συνεταιρισμούς και σε νέους απόφοιτους Γεωτεχνικών Σχολών 

Την κυριότητα των εκτάσεων αυτών έχει το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, και τις οποίες θα αναδιανέμει βάσει σχετικής απόφασης του υπουργού Σταύρου Αραχωβίτη, με την οποία ενεργοποιείται ουσιαστικά ο νόμος του 2012. Στόχος είναι η φτηνής παραγωγικής γης , η ενίσχυση των νέων ανθρώπων της περιφέρειας αλλά και η καταπολέμηση του φαινομένου της επινοικίασης δημόσιας γης από παραχωρησιούχους που δεν κατοικούσαν καν στην περιοχή σε καλλιεργητές με δικαιώματα.Α

 207.449 στρέμματα θα αναδιανεμηθούν σε 13 Περιφερειακές Ενότητες σε όλη την Ελλάδα βάσει μοριοδότησης και κοινωνικών κριτηρίων για 5 έως και 25 χρόνια. Οι σχετικές υπουργικές αποφάσεις και εγκύκλιοι αναμένεται να έχουν ολοκληρωθεί έως τα τέλη Ιανουαρίου.

Η αξιολόγηση θα γίνει με βάση μοριοδότησης και επιβάλετε οι ενδιαφερόμενοι να ανήκουν σε κάποια από τις παρακάτω κατηγορίες:

1.Να είναι επαγγελματίες αγρότες ή νομικά πρόσωπα εγγεγραμμένα στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ) ως κάτοχοι αγροτικής εκμετάλλευσης, ή συνεταιρισμοί ή ομάδες παραγωγών.

2. Να είναι άνεργοι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του ΟΑΕΔ.

3.Να είναι νέος ηλικίας έως 35 ετών, πτυχιούχοι Γεωτεχνικής Σχολής ( ΑΕΙ ή ΤΕΙ)

Η τελική επιλογή των δικαιούχων, εφόσον υπάρχουν περισσότεροι ενδιαφερόμενοι, θα γίνει βάσει μοριοδότησης.

Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα για τις βασικές κατηγορίες θα αντιστοιχούν :

-50 βαθμοί για αγρότη με όμορη προς το παραχωρούμενο αγροτικό ακίνητο αγροτική εκμετάλλευση, με την προϋπόθεση ότι το σύνολο των ήδη καλλιεργούμενων ιδιόκτητων ή μισθωμένων αγροτεμαχίων του και του υπό παραχώρηση αγροτεμαχίου δεν υπερβαίνουν τα 100 στρέμματα.

-100 βαθμοί για μόνιμους κατοίκους δήμου της περιφερειακής ενότητας στη οποία βρίσκεται το παραχωρούμενο ακίνητο.

-100 βαθμοί για νέο αγρότη έως 35 ετών.

-100 βαθμοί για νέους ηλικίας έως 35 ετών με πτυχίο Γεωτεχνικής Σχολής ( ΑΕΙ ή ΤΕΙ) ημεδαπής ή αλλοδαπής.

-180 βαθμοί για εγγεγραμμένους στα αρχεία του ΟΑΕΔ.

-60 βαθμοί για επαγγελματίες αγρότες.

-100 βαθμοί για υποψήφιους με δέσμευση καλλιέργειας για παραγωγή τροφίμου ενταγμένου στον στρατηγικό σχεδιασμό της περιφέρειας.

-50 βαθμοί για υποψήφιους με δέσμευση καλλιέργειας για παραγωγή άλλου τροφίμου μη ενταγμένου στρατηγικό σχεδιασμό της περιφέρειας ή για παραγωγή χονδροειδών ή συμπυκνωμένων ζωοτροφών ή για χρήση του αγροτικού ακινήτου για βόσκηση.

-300 βαθμοί για Αγροτικό Συνεταιρισμό ή Ομάδα Παραγωγών με δέσμευση καλλιέργειας για παραγωγή τροφίμων ενταγμένων στον στρατηγικό σχεδιασμό της Περιφέρειας για παραγωγή χονδροειδών ή συμπυκνωμένων ζωοτρόφων ή για χρήση αγροτικού ακινήτου για βόσκηση χωρίς την περιοριστικό παράγοντα 100 στρεμμάτων.

Επιπλέον προβλέπεται μοριοδότηση από 10 έως 100 βαθμούς για ανέργους , νέους αγρότες έως και 35 ετών ή νέους με πτυχίο Γεωτεχνικής Σχολής που έχουν δηλώσει στο Μητρώο Αγροτών και στο Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου (ΟΣΔΕ) συνολικά ( ιδιόκτητο ή μισθωμένο) καλλιεργούμενο ή άλλως εκμεταλλευόμενο αγροτικό ακίνητο έως 100 στρέμματα.

Για την παραχώρηση της χρήσης του αγροτικού ακινήτου επιλέγεται ο αιτών που αθροίζει τη μεγαλύτερη βαθμολογία. Σε περίπτωση συγκέντρωσης ίδιας βαθμολογίας μεταξύ περισσότερων φυσικών προσώπων επιλέγεται κατά σειρά προτίμησης ο μόνιμος κάτοικος και μετά ο νεότερος υποψήφιος. Μεταξύ περισσότερων νομικών προσώπων με ίδια βαθμολογία επιλέγεται αυτό με τον μεγαλύτερο κύκλο εργασιών , ενώ σε περίπτωση ίδιας βαθμολογίας φυσικού και νομικού προσώπου επιλέγεται το νομικό πρόσωπο.