“ΜΕΤΑΚΟΜΙΖΕΙ” ΤΟ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΚΟ ΙΕΡΟΣΠΟΥΔΑΣΤΗΡΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

Από την Δευτέρα 4 Φεβρουαρίου το Μουσουλμανικό Ιεροσπουδαστήριο Κομοτηνής θα συνεχίσει την λειτουργία του στο κτίριο του Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας Κομοτηνής και παραρτήματος Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, στην οδοό Χατζηκωνσταντή Ζωίδη 6 

Η Περιφερειακή Διεύθυνση ΑΜ – Θ λαμβάνοντας υπόψη τα αιτήματα των γονέων και των μαθητών αποφάσισε την μετεγκατάσταση του Ιεροσπουδαστηρίου προκειμένου οι σπουδαστές αυτού να τυγχάνουν την παροχή ίσων ευκαιριών στην παιδεία, της παροχής των μέγιστων δυνατοτήτων εκπαίδευσης μέσα από υποστηρικτικές δομές προς όφελος τους (ενισχυτική διδασκαλία), της διατήρησης του δικαιώματος του πολίτη στην εξυπηρέτηση των αιτημάτων του,της προστασίας του δικαιώματος του δημόσιου λειτουργού να τελεί τα παιδαγωγικά,διδακτικά και διοικητικά του καθήκοντα 

 

Ακολουθήστε τον Δίαυλο 92,4 στο Google News