ΧΡΕΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΔΡΑΜΑΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΕΤΙΟΣ

Μετά την απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης Ιωάννη Σάββα με την οποία ο Αντιπεριφερειάρχης Δράμας Αργύρης Πατακάκης τίθεται σε αργία μέχρι οι δικαστικές αποφάσεις που τον αφορούν καταστούν αμετάκλητες, ο Περιφερειάρχης ΑΜ-Θ Χρήστος Μέτιος, αποφάσισε να αναλάβει αυτός τις αρμοδιότητες του Αντιπεριφερειάρχη Δράμας. 

Παράλληλα ο κος Μέτιος όρισε ως ενταταλμένο σύμβουλο για τα θέματα της Αντιπεριφέρειας Δράμας τον κύριο Χρήστο Γεωργιτσόπουλο. Μέσα στις αρμοδιότητες του κ. Γεωργιτσόπουλο θα είναι και η παρακολούθηση της λειτουργίας των οργανικών μονάδων της Αντιπεριφέρειας όπως επίσης η εύρυθμη λειτουργία του Χιοωοδρομικού Κέντρου Φαλακρού.