ΤΙΣ ΑΦΙΞΕΙΣ ΤΩΝ ΤΟΥΡΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕΣΟ ΤΩΝ ΚΗΠΩΝ ΤΟΥ ΕΡΒΟΥ ΑΝΕΛΥΣΕ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕΕΘ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΗΛ

Το Δελτίο Οδικών Αφίξεων Τούρκων Υπηκόων για την περίοδο Ιανουαρίου – Δεκεμβρίου 2018 ανέλυσε ο Πρόεδρος της ΟΕΕΘ Κωνσταντίνος. Όπως θα παρατηρήσετε, συμπεριλαμβάνονται εκ νέου οι παρουσιάσεις των τριών πρώτων τριμηνιαίων δελτίων, ακολουθεί η παρουσίαση του τέταρτου τριμήνου και έπεται η καταγραφή των στοιχείων σε επίπεδο δωδεκαμήνου. 

 Τα ετήσια συνολικά στοιχεία που αφορούν τους Τούρκους υπηκόους παρουσιάζονται στη σελίδα 16 (σελ.14 Κήποι – σελ.15 Καστανιές) ενώ στη σελίδα 21 βρίσκεται ο σχολιασμός του Προέδρου της ΟΕΕΘ κ. Κωνσταντίνου Χατζημιχαήλ.

Τέλος,στις σελίδες 24, 25 και 26 παρατίθενται οι ετήσιες ΔΙΕΘΝΕΙΣ οδικές αφίξεις ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ όπως αυτές καταγράφηκαν στα συνοριακά σημεία διέλευσης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης.

Ακολουθεί η δήλωση του Προέδρου της ΟΕΕΘ κ. Χατζημιχαήλ:

” Σοβαρή επιβράδυνση των οδικών αφίξεων από Τουρκία καταγράφεται σε επίπεδο δω δεκαμήνουγια το έτος 2018 με τις τελικές οδικές αφίξεις των Τούρκων υπηκόων στην Ελλάδα να παρουσιάζονται μειωμένες κατά 8,77% σεσχέση με το 2017 και να ανέρχονται τελικά στις εξακόσιες ογδόνταχιλιάδες (679.909).

Μία σειρά από παράγοντες όπως οι συνεχείς αρνητικές αξιολογήσεις του αξιόχρεου της τουρκικής οικονομίας από τους διεθνείς οίκους αξιολόγησης, τα πλήγματα από τις κυρώσεις των ΗΠΑ, η χρηματοπιστωτική ασφυξία, η κατάρρευση της τουρκικής λίρας έναντι του ευρώ, οι προεδρικές εκλογές τις γείτονος εντός του καλοκαιριού καθώς και η ένταση στις διμερείς σχέσεις κυρίως κατά το πρώτο εννιάμηνο συνετέλεσαν σωρευτικά στο να εισέλθουν στην Ελλάδα μέσω των Συνοριακών Σημείων Διέλευσης των Κήπων και των Καστανέων εξήντα πέντε χιλιάδες (65.398) λιγότεροι Τούρκοι επισκέπτες τη χρονιά που παρήλθε.

Συμπερασματικά η διαφαινόμενη από τη θερινή περίοδο αρνητική επίδοση των τουρκικών οδικών αφίξεων επιβράδυνε εν μέρει την τουριστική δραστηριότητα ποιοτικών επισκεπτών στις αγορές και τοπικές οικονομίες της Βορείου Ελλάδος ευρύτερα αλλά υπήρξε αιτιολογημένη και εν πολλοίς αναμενόμενη λόγω των πολιτικών μεταβολών και οικονομικών πιέσεων στη γείτονα. Σε κάθε περίπτωση και χωρίς να υποβαθμίζεται το γεγονός της μείωσης της τουρκικής παρουσίας στον τουρισμό το 2018, είναι επιτακτική η ανάγκη να καταστεί σαφές – προκειμένου να μην υπάρξουν στρεβλώσεις και παρανοήσεις – πως ένας αξιομνημόνευτος όγκος εξακοσίων ογδόντα χιλιάδων (679.909) ποιοτικών στην πλειοψηφία τους Τούρκων επισκεπτών επισκέφθηκε την Ελλάδα παρά τη δυσμενή συγκυρία και το ιδιαίτερα υψηλό λόγω συναλλαγματικής ισοτιμίας κόστος διαμονής, προϊόντων και παρεχόμενων υπηρεσιών.

Στα επιμέρους επεξεργασμένα στοιχεία δωδεκαμήνου οι οδικές αφίξεις Τούρκων υπηκόων στους Κήπους διαμορφώνονται στις πεντακόσιες πενήντα χιλιάδες(549.763),μειωμένες κατά 4,85%(28.014 λιγότερες) συγκριτικά με τα ετήσια στοιχεία του 2017, ενώ στο κατά πολύ μικρότερης διελευσιμότητας σημείο διαβατηριακού ελέγχου των Καστανέων η αντίστοιχη μεταβολή δωδεκαμήνου είναι αρνητική κατά 22,31% με τις απόλυτες τουρκικές αφίξεις να ανέρχονται λίγο πάνω από τις εκατόν τριάντα χιλιάδες (130.146 / 37.384 λιγότερες). “