ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ ΔΙΟΡΓΑΝΩΝΕΙ ΤΟ ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

Η Διοίκηση των Αστικών ΚΤΕΛ Κομοτηνής προχώρησε σε μια νέα πρωτοβουλία, με σκοπό να στηρίξει τον συνάνθρωπο και την τοπική κοινωνία.

Για την «οικογένεια» των Αστικών ΚΤΕΛ Κομοτηνής, οι ενέργειες Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της κουλτούρας και της γενικότερης φιλοσοφίας της εταιρείας.

Στο πλαίσιο αυτό, διοργανώνει Εθελοντική Αιμοδοσία σε συνεργασία με το Σωματείο Εθελοντών Αιμοδοτών, την Κυριακή στις 17 Φεβρουαρίου.
Η πρόσκληση είναι ανοιχτή προς τους φίλους και συνεργάτες, ενώ συμμετέχουν όλα τα μέλη της διοίκησης και οι εργαζόμενοι των Αστικών ΚΤΕΛ Κομοτηνής.

Η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί στο Τμήμα Αιμοδοτών του Γ. Σ. Νοσοκομείου Κομοτηνής από τις 9.30πμ ως τις 1.30μμ.