ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΗΚΕ Ο ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΟΣΔΕ 2019 ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΚΑΠΝΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΘΡΑΚΗΣ ΕΣΑΤ ΧΟΥΣΕΙΝ

Τον τιμοκατάλογο των δηλώσεων ΟΣΔΕ 2019 ανακοίνωσε ο Συνεταιρισμός Καπνοπαραγωγών Θράκης.

Ο Συνεταιρισμός ενημερώνει επίσης ότι οι μεταβιβάσεις δικαιωμάτων είναι δωρεάν μόνο στην περίπτωση που η δήλωση καλλιέργειας θα υποβάλλεται στον Συνετερισμό Καπνοπαραγωγών Θράκης

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΟΣΔΕ 2019

ΕΩΣ 10 ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ……………..….…….30

10 -50 ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ……………….…….…40

ΑΠΟ 50 ΚΑΙ ΠΑΝΩ ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ….………60

ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟΙ…………………….……….60