ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΓΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Η Ομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας Θράκης σύμφωνα με απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου που συγκλήθηκε την 20η Μαρτίου 2019 δεν επιθυμεί να υλοποιήσει προγράμματα κατάρτισης, δύναται να αναλάβει τη δημοσιοποίηση του Προγράμματος σε τοπικό επίπεδο για την ευαισθητοποίηση και ενημέρωση των πρωτοβάθμιων φορέων εκπροσώπησης των εργοδοτών και των εργαζομένων, με ενδεικτικές ενέργειες όπως προβολή στα social media,  διενέργεια ημερίδων κ.λ.π.

Στους στόχους των ανωτέρω ενεργειών εντάσσεται και η προσέλκυση συμμετοχή  στα προγράμματα κατάρτισης εργαζομένων που δεν συμμετείχαν κατά το παρελθόν σε οποιοδήποτε πρόγραμμα ΛΑΕΚ 1-30, αλλά και νεοεισερχόμενων στην αγορά εργασίας. 

Μετά την υλοποίηση κάθε προγράμματος κατάρτισης από πρωτοβάθμιο όργανο (φορείς εκπροσώπησης εργοδοτών) θα συντάσσεται από την Ομοσπονδία <<έκθεση υλοποίησης του προγράμματος κατάρτισης>>.

Επιδοτούμενα Προγράμματα Επαγγελματικής Κατάρτισης ΛΑΕΚ έτους 2018 για Εργαζομένους Επιχειρήσεων, οι οποίες απασχολούν από 1 έως 49 άτομα θα υλοποιήσουν :

  1. Ο Εμπορικός Σύλλογος Αλεξανδρούπολης

Λεωφόρος Δημοκρατίας 307

68132 – Αλεξανδρούπολη

Τηλ. επ.  : 25510 28880

e-mail: [email protected]

  • Ο Εμπορικός Σύλλογος Κομοτηνής

Β. Γεωργίου 2

69100 – Κομοτηνή

Τηλ. επ. : 25310 27188

e-mail: [email protected]

  •  Ο Εμπορικός Σύλλογος Ξάνθης

Β. Κωνσταντίνου 1

67100 – Ξάνθη

Τηλ. επ. : 25410 28243

e-mail: [email protected]

Πληροφορίες σχετικά με τα προγράμματα κατάρτισης που θα υλοποιήσουν οι εν λόγω Εμπορικοί Σύλλογοι:

Ενδεικτικά Αντικείμενα Κατάρτισης:

· Βασικές Αρχές Μarketing

· Εκμάθηση Τούρκικης Γλώσσας

· To Marketing στη ψηφιακή εποχή

· Τεχνικές Επικοινωνίας – Γλώσσα Σώματος & Δημόσιες Σχέσεις

· Τρόποι Χειρισμού Πελατών και αποτελεσματική εξυπηρέτηση τους

· Εκμάθηση Βασικής Εμπορικής Ορολογίας Ξένων Γλωσσών

· Δημόσιες Σχέσεις –Επικοινωνία και συμπεριφορά στο χώρο εργασίας

· Ικανότητα Επικοινωνίας και Διαχείριση συγκρούσεων στο χώρο εργασίας

· Διαχείριση εργασιακού άγχους

Τα προγράμματα κατάρτισης:

· Υλοποιούνται εκτός ωραρίου εργασίας(Δευτέρα – Τετάρτη απόγευμα)

· Η διάρκειά τους είναι 40 ώρες (10 ημέρες)

· Ο αριθμός διδακτικών ωρών δεν υπερβαίνει τις 4 ημερησίως

· Κάθε καταρτιζόμενος μπορεί να συμμετέχει μόνο σε ένα πρόγραμμα

· Θα χορηγηθεί σχετική Βεβαίωση Παρακολούθησης

Οι καταρτιζόμενοι θα επιδοτηθούν με 200,00 Ευρώ

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1. Αίτηση Συμμετοχής εργαζομένου (Από το συνεργαζόμενο ΚΕΚ με τον ΦΕΕ)

2. Υπεύθυνη Δήλωση εργαζομένου Περί προσωπικών Δεδομένων (Από το συνεργαζόμενο ΚΕΚ με τον ΦΕΕ)

3. Υπεύθυνη Δήλωση καταρτιζομένου (ονοματεπώνυμο/ΑΦΜ) στην οποία θα δηλώνει την επωνυμίας και το ΑΦΜ της επιχείρησης που εργάζεται (Από το συνεργαζόμενο ΚΕΚ με τον ΦΕΕ)

4. Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας εργαζομένου

5. Φωτοτυπία Τραπεζικού βιβλιαρίου (που να περιέχει το ΙΒΑΝ και ο εργαζόμενος να εμφανίζεται ως πρώτος δικαιούχος)

6. Αποδεικτικό Τίτλο Σπουδών (Απ. Γυμνασίου, Λυκείου, Τ.Ε.Ι. κ.λ.π)

7. Φωτοτυπία Νομίμου παραστατικού από την Δ.Ο.Υ. & τον Ασφαλιστικό Φορέα που να αποδεικνύει το Α.Φ.Μ., το ΑΜΚΑ & AM IKA (Εκκαθαριστικό σημείωμα ή φορολογική Δήλωση ή Ασφαλιστική ενημερότητα κ.λ.π)

8. Επαγγελματική Ειδικότητα

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΕΩΣ 31/5/2019