ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ Η ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΚΑΛΥΨΗΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

Με ηλεκτρονικούς υπολογιστές και νέο αθλητικό υλικό εξοπλίστηκε το
Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο – Λύκειο Κομοτηνής στον οικισμό Μελέτης καθώς και με βελτίωση των υποδομών του σχολείου όπως ο διαχωρσιμός αιθουσών αλλά και η βελτίωση της περίφραξης του σχολείου.

Η πρωτοβουλία ανήκει στην Διευθύντρια της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ροδόπης κας Μαίρη Κοσμίδου καθώς και του μέλος της σχολικής Επιτροπής Δ.Ε. Δήμου Κομοτηνής κ. Μιχάλη Πολιτσάκη που καταγράφουν τις ανάγκες των σχολείων και προσπαθούν να τις ικανοποιήσουν έτσι ώστε να είναι εύρυθμη η λειτουργία τους τόσο για τους εκπαιδευτικούς όσο και για τους μαθητές.