ΑΝΑΡΤΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΚΕΠΠΑΚ ΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ 13 ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Αναρτήθηκαν οι πίνακες με σειρά προτεραιότητας για την  πρόσληψη 13 Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής που αφορούν την υλοποίηση των Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους περιόδου 2019 – 2020.

Οι πίνακες με σειρά προτεραιότητας και επιλογής  είναι προσωρινοί. Οι οριστικοί πίνακες θα εκδοθούν μετά το πέρας της 10ήμερης προθεσμίας υποβολής πιθανών ενστάσεων και την εξέταση αυτών.

Ενστάσεις μπορούν να κατατίθενται στο Γραφείο της Δημοτικής  Κοινωφελής  Επιχείρησης Πολιτισμού-Παιδείας-Αθλητισμού Κομοτηνής, Γρ. Μαρασλή 4, από 11 Οκτωβρίου 2019 έως 21 Οκτωβρίου 2019   και ώρες (09.00 έως 14.00)όπου είναι και αναρτημένα τα αποτελέσματα. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2531036783.