Ο ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΤΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΜΑΖΙ ΜΕ ΑΛΛΟΥΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΡΩΤΟΥΝ ΤΟΥΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΣΗ ΑΔΙΚΙΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

Την άρση μιας μεγάλης αδικίας που διαπράττεται σε βάρος δικαιούχων ασφαλισμένων Ελλήνων πολιτών που προέρχονται από χώρες εκτός Ε.Ε και οι οποίοι σύμφωνα με τον νόμο 4387/2016 – ΦΕΚ 85/Α/12-5-2016 θα πρέπει να έχουν συμπληρώσει προηγουμένως (40) έτη μόνιμης και νόμιμης διαμονής στην Ελλάδα, προκειμένου να κατοχυρώσουν δικαίωμα παροχής πλήρους Εθνικής Σύνταξης, ζητούν με ερώτηση που κατέθεσαν από κοινού προς τους υπουργούς Οικονομικών και Εργασίας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων οι βουλευτές του Κινήματος Αλλαγής, Αχμέτ Ιλχάν, Γιώργος Μουλκιώτης και Χαρά Κεφαλίδου.

Πιο συγκεκριμένα και σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία «για τους πολίτες χωρών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, το ποσό της Εθνικής Σύνταξης  μειώνεται για τους συνταξιούχους λόγω γήρατος κατά 1/40 για κάθε χρόνο που υπολείπεται των σαράντα (40) ετών διαμονής στην Ελλάδα, μεταξύ του 15ου έτους της ηλικίας και του έτους κατά το οποίο συμπληρώνουν το προβλεπόμενο όριο ηλικίας καταβολής της σύνταξης».

Να σημειωθεί ότι το πλήρες ποσό της Εθνικής Σύνταξης σήμερα ανέρχεται στα 384 ευρώ και προϋποθέτει τουλάχιστον 20 έτη ασφάλισης και 40 έτη μόνιμης και νόμιμης διαμονής στην Ελλάδα πριν από την αίτηση συνταξιοδότησης για τη χορήγηση σύνταξης λόγω γήρατος.

Με την ερώτησή τους οι βουλευτές του Κινήματος Αλλαγής ρωτούν τους αρμόδιους υπουργούς εάν σκοπεύουν να προβούν σε νομοθετική ρύθμιση προκειμένου να αρθεί ή και να μειωθεί το όριο των 40 ετών μόνιμης και νόμιμης διανομής στην χώρα για τους προηγουμένως διαμένοντες σε χώρες εκτός Ε.Ε. δικαιούχους ασφαλιστικής κάλυψης πολίτες, ώστε να αποκατασταθεί μια αδικία που τους εμποδίζει από την λήψη πλήρους Εθνικής Σύνταξης.