ΣΤΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΘΑ ΔΗΛΩΘΟΥΝ ΤΑ ΒΑΚΟΥΦΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

Οι κτηματολογικές εγγραφές των βακουφικών ακινήτων που η διοίκηση και η διαχείρησή τους κατά νόμον ανήκει στη Διαχειριστική Επιτροπή Μουσουλμανικής Περιουσίας Κομοτηνής και που ευρίσκονται εντός των ορίων του Δημοτικού Διαμερίσματος του Δήμου Κομοτηνής έχουν αρχίσει ήδη από το έτος 1999 και έχουν ολοκληρωθεί ως επί το πλείστον.

Εκκρεμούν οι αναγνωρίσεις 4 ακινήτων τα οποία έχουν εγγραφεί ως ιδιοκτησία του Δημοσίου. Δια τα βακουφικά ακίνητα που ευρίσκονται εκτός των ορίων του Δημοτικού Διαμερίσματος του Δήμου Κομοτηνής οι κτηματολογικές εγγραφές άρχισαν κατά μήνα Μάρτιο 2019 και ακολουθείται η κατά νόμον προβλεπομένη διαδικασία.

Αναλυτικότερα εις την α΄ περίπτωση δηλώθηκαν στον αρμόδιο Κτηματολογικό Γραφείο 116 βακουφικά ακίνητα, εκ των οποίων τα 42 είχαν καταχωρηθει ως ιδιοκτησία των αντίστοιχων βακουφίων, τα 60 είχαν καταχωρηθει ως ιδιοκτησία αγνώστου οπότε φερόμενος ιδιοκτήτης και το Δημόσιο, τα 6 είχαν εγγραφεί ως ιδιοκτησία τρίτων ατόμων, τα 6 έφεραν αριθμόν ΒΚ και ήτο εγγεγραμμένα εις τα βιβλία ακινήτων του Δημοσίου και τα 2 είχαν δηλωθεί και εγγραφεί ως ιδιοκτησία του Δήμου Κομοτηνής.

Δια την αναγνώριση του ιδιοκτησιακού καθεστώτος των βακουφικών εγγραφών ακολουθήθηκε η δικαστική οδός και μέχρι σήμερον έχουν  κατατεθεί συνολικά 43 αγωγές, επί των οποίων έχουν εκδοθεί 35 αναγνωριστικές αποφάσεις ενώ αναμένεται η έκδοσις και των υπολοίπων.

Η β’ περίπτωση αφορά 18 ακίνητα οι κτηματολογικές δηλώσεις των οποίων προχωρούν κανονικά.