ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΕΣ ΤΟΥ ΚΑΛΕΙ Ο ΔΗΜΟΣ ΑΡΡΙΑΝΩΝ ΓΙΑ ΝΑ ΔΙΟΡΘΩΣΟΥΝ ΤΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΤΩΝ ΟΙΚΙΜΑΤΩΝ ΤΟΥΣ ΑΝ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΣΩΣΤΑ ΔΗΛΩΜΕΝΑ

Βάσει των διατάξεων του Ν. 4647/2019 (Άρθρο 51, παρ. 2) οι υπόχρεοι σε υποβολή δήλωσης για τον καθορισμό της επιφάνειας ή και της χρήσης ακινήτου περί του υπολογισμού φόρων, τελών και εισφορών προς τους Ο.Τ.Α. Α΄ βαθμού, μπορούν να υποβάλουν δήλωση με τα ορθά στοιχεία μέχρι 31.3.2020, χωρίς την επιβολή προστίμων για τη μη υποβολή ή την υποβολή ανακριβούς δήλωσης.

Ο Δήμος Αρριανών καλεί τους δημότες να εκμεταλλευτούν την παραπάνω νομοθετική ρύθμιση, και να δηλώσουν το σύνολο των ακινήτων τους, ώστε να τακτοποιηθούν οι τυχόν διαφορές των τετραγωνικών μέτρων της ιδιοκτησίας τους με τον Δήμο, χωρίς την επιβολή προστίμων. Η προθεσμία της δήλωσης είναι ως τις 31η Μαρτίου 2020.

Τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίζονται σε φωτοαντίγραφα είναι:

1. Αίτηση (υπάρχει υπόδειγμα στην Υπηρεσία)

2. Λογαριασμός ρεύματος (δύο όψεις) και Δελτίο Ταυτότητας (δύο όψεις)

3. Έντυπο Ε9.

4. Τυχόν τοπογραφικά διαγράμματα, ρυθμίσεις ή τακτοποιήσεις αυθαιρέτων ή ημιυπαίθριων χώρων εάν υπάρχουν.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στην Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου Αρριανών, στον αρμόδιο υπάλληλο Κυργιαλάνη Βύρωνα, τηλ. 25313-52813.