ΥΠΟΓΡΑΦΗΚΑΝ ΟΙ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΡΥΛΟΡΙΟΥ – ΦΑΝΑΡΙΟΥ – ΑΡΩΓΗΣ – ΠΟΡΠΗΣ – ΜΕΓΑΛΟΥ ΔΟΥΚΑΤΟΥ – ΚΙΚΙΔΙΟΥ

Σήμερα Τετάρτη 12  Φεβρουαρίου 2020   στα κεντρικά Γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α  Κομοτηνής έγινε   η υπογραφή συμβάσεων μεταξύ της  Δ.Ε.Υ.Α  Κομοτηνής και της  Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΡΓΟΜΠΕΤΟΝ Α.Β.Ε.Τ.Ε.Θ »  για τα  εξής έργα :

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€) ΠΡΟ ΦΠΑ
1 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΘΡΥΛΟΡΙΟΥ 2.626.612,90
2 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΘΡΥΛΟΡΙΟΥ 1.629.032,26
3 ΑΝΤΙΚΑΤΆΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΦΑΝΑΡΙΟΥ 1.145.161,29
4 ΑΝΤΙΚΑΤΆΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΡΩΓΗΣ 1.475.806,45
5 ΑΝΤΙΚΑΤΆΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΟΡΠΗΣ 677.419,16
6 ΑΝΤΙΚΑΤΆΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΔΟΥΚΑΤΟΥ 548.387,10
7 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΚΙΚΙΔΙΟ 1.490.000,00