ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΝΕΙ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕΣΩ ΠΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Το Κέντρο Μέριμνας και Αλληλεγγύης του Δήμου Κομοτηνής πραγματοποιεί Διακρατική Ημερίδα με τίτλο “Improving Healthcare Access through a Personal Health Monitoring System – EHEALTH Monitoring”, (Βελτιώνοντας την πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας μέσω προσωπικού συστήματος υγείας) του Προγράμματος Διασυνοριακής Εδαφικής Συνεργασίας Interreg V-A Greece-Bulgaria 2014-2020   στο οποίο συμμετέχει ως Επικεφαλής Εταίρος.

Η εκδήλωση  θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 18 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 11:00 π.μ., στο Ξενοδοχείο Chris& Eve στην Κομοτηνή.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ

“Improving Healthcare Access through a Personal Health Monitoring System – EHEALTH Monitoring”/ Βελτιώνοντας την πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας μέσω προσωπικού συστήματος υγείας

Καινοτόμες προσεγγίσεις στον τομέα της υγείας στις διασυνοριακές περιοχές Ελλάδας – Βουλγαρίας

Τρίτη 18 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 11:00 π.μ.

Ξενοδοχείο Chris& Eve

11:00 – 11:15 Προσέλευση – Εγγραφές
11:15 – 11:30 Καλωσόρισμα και Χαιρετισμοί
11:30 – 11:50 Παρουσίαση του έργου με τίτλο Improving Healthcare Access through a Personal Health Monitoring System/  Ehealth Monitoring- Βελτιώνοντας την πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας μέσω προσωπικού συστήματος υγείας) Ομιλητής: Δημήτριος Γκαρτσώνης, Υπεύθυνος έργου
11:50 – 12:10       12:10 – 12:30       12:30 – 12:50     12:50- 13:10 Παρουσίαση του συστήματος απομακρυσμένης παρακολούθησης της υγείας Ομιλητής: Χρήστος Παναγόπουλος   Παρουσίαση του έργου με τίτλο MEDICINET II “Προάγοντας την υγεία σε επιτυχημένη βάση: Ενισχύοντας τη συνεργασία των νοσοκομείων σε επείγοντα περιστατικά” Ομιλητής: Παναγιώτης Μιχαηλίδης, Υπεύθυνος Έργου Παρουσίαση έργου με τίτλο OCARIoT “Internet of Things (IoT) and Serious Games to Promote Healthy Lifestyle of Children and Teenagers. Ομιλητής: Αντώνιος Καμπάς, Καθηγητής ΤΕΦΑΑ Δ.Π.Θ. Παρουσίαση του έργου  με τίτλο “Integrated Territorial Synergies for Children Health and Protection II/ INTERSYC II – Ολοκληρωμένες Χωρικές Συνέργειες για την υγεία και την προστασία του παιδιού ΙΙ»  Ομιλητής: Αφροδίτη Καρελιάδου εκπρόσωπος Δ.Σ. Κ. Καραθεοδωρή  Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Δήμου Κομοτηνής  
13:10 – 14:00 Ερωτήσεις – Τοποθετήσεις – Συμπεράσματα