ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ Η ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΤΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Και όσο εμείς #μενουμε_σπίτι τα συνεργεία της Υπηρεσίας καθαριότητας του Δήμου Κομοτηνής συνεχίζουν να απολυμαίνουν την πόλη της Κομοτηνής και τους οικισμούς του δήμου.

Οι ψεκασμοί συνεχίστηκαν στο Βόρειο τμήμα της πόλης με τους υπαλλήλους να ψεκάζουν δρόμους, πεζοδρόμια και εξωτερικούς τοίχους σπιτιών και καταστημάτων με σκοπό τον περιορισμό της εξάπλωσης του ιού