ΕΙΔΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΕΤΟΙΜΑΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΜΘ

Ετοιμάζονται Ειδικά Σχέδια Αντιμετώπισης Τεχνολογικών Ατυχημάτων Μεγάλης Έκτασης (ΣΑΤΑΜΕ) για όλες τις μονάδες ΣΕΩΕΣΟ της Περιφερείας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης όπως πληροφορεί ο Κωνσταντίνος Χουβαρδάς Διευθυντής της Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας ΑΜΘ.

“Τα 3 πρώτα σχέδια που καταρτίσαμε και αφορούν τις επιχειρήσεις ΑΗΣ Κομοτηνής, Λιπάσματα Νέας Καρβάλης και LEON GAS, βρίσκονται σε δημόσια διαβούλευση 20 μερών όπως προβλέπει η σχετική νομοθεσία. “