Ο ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΣΑΠΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΙ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΤΕΣ ΤΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΟΞΥΛΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ

Ο Δήμος Μαρώνειας Σαπών ενημερώνει τους δημότες του ότι όσοι επιθυμούν να τους χορηγηθούν καυσόξυλα έναντι αντιτίμου από τη Δ/νση Δασών Ν. Ροδόπης, για την κάλυψη ατομικών αναγκών για το έτος 2020 θα πρέπει να το δηλώσουν στο Δήμο Μαρωνείας – Σαπών.

Δικαιούχοι είναι όσοι είναι μόνιμοι κάτοικοι του δήμου και ανήκουν σε μία από τις παρακάτω κατηγορίες
• Συνταξιούχοι ΟΓΑ
• Πολύτεκνοι/τρίτεκνοι οικογενειάρχες
• Μακροχρόνια άνεργοι
• Οικογένεια Στρατευμένων
• Άτομα με αναπηρία σε ποσοστό άνω του 67%

Όσοι ενδιαφέρονται μπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο του Δήμου 2532350107 στην αρμόδιο υπάλληλο Τούλα Λουλού μέχρι τις 10 Ιουλίου 2020.