ΤΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΜΑΚΡΗΣ ΕΓΙΝΕ ΠΟΠ (ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ)

Με απόφαση της αρμόδιας επιτροπής της Ε.Ε. για τα προϊόντα ΠΟΠ, το “ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΜΑΚΡΗΣ” έγινε ΠΟΠ ( προστατευόμενη ονομασία προέλευσης) και αναγράφηκε στην επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης με ημερομηνία 30.3.2020 τεύχους C 102 (σελίδες 13-16)

Τον φάκελο κατέθεσε ο πρώην Διευθυντής ΔΑΟΚ Έβρου Πασχάλης Παπαδάκης για λογαριασμό του Συνεταιρισμού Μάκρης και όλων των ελαιοπαραγωγών της οριοθετημένης ζώνης. Η αρμόδια Επιτροπή τον έστειλε σε όλα τα κράτη μέλη της Ε.Ε για τυχόν αντιρρήσεις ή ενστάσεις για ένα 3μηνο (30-3-2020 μέχρι 30-6-2020) και αμέσως μετά το ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΜΑΚΡΗΣ εγγράφετε στους επίσημους καταλόγους των προϊόντων ΠΟΠ της Ε.Ε.