ΔΥΟ ΟΧΗΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΘΑ ΠΑΡΑΛΑΒΕΙ Ο ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ-ΣΑΠΩΝ ΑΠΟ ΤHN TRANS ADRIATIC PIPELINE AG

Οι διεκδικήσεις και προτάσεις της δημοτικής αρχής Μαρώνειας – Σαπών στην εταιρεία ¨Trans Adriatic Pipeline AG¨( TAP) για την χρηματοδότηση εκ μέρους της προμήθειας δύο οχημάτων ειδικής χρήσης και παραχώρησης τους στον Δήμο , έφεραν καρπούς.

Σύμφωνα με επιστολή της εταιρείας προς τον Δήμαρχο Μαρωνείας – Σαπών κ. Ντίνο Χαριτόπουλο το αίτημα του έγινε αποδεκτό στο πλαίσιο της πολιτικής της για δράσεις εταιρικής κοινωνικής ευθύνης σε οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης με στόχο την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής στις τοπικές κοινότητες από όπου διέρχεται ο αγωγός.

Ο Δήμος Μαρωνείας – Σαπών ξεκίνησε την προετοιμασία για την αποδοχή και υλοποίηση της δωρεάς των δύο οχημάτων ειδικής χρήσης και τα οποία θα ενταχθούν στις δομές του.