ΙΛΧΑΝ ΑΧΜΕΤ: ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΔΙΚΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΗ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΗΣ ΕΠΑΘ ΣΤΗΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΖΗΤΑ ΜΕ ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΑΡΜΟΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΟ

Την εφαρμογή του νόμου για τους δασκάλους αποφοίτους της ΕΠΑΘ (Ειδική Παιδαγωγική Ακαδημία Θεσσαλονίκης) που έχουν ολοκληρώσει το πρόγραμμα της εξομοίωσης των πτυχίων τους, ζητά με την Απ8410/21/7/2020 ερώτησή του προς την υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων ο βουλευτής Ροδόπης του Κινήματος Αλλαγής, Ιλχάν Αχμέτ.

Πιο συγκεκριμένα,οι απόφοιτοι της Ειδικής Παιδαγωγικής Ακαδημίας Θεσσαλονίκης (Ε.Π.Α.Θ), που έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς τη διαδικασία εξομοίωσης του άρθρου 15 του Ν. 4283/2014 (ΦΕΚ 189, τ. Α’) προς τους πτυχιούχους των Παιδαγωγικών Τμημάτων Α.Ε.Ι,  κατέχουν τα τυπικά προσόντα ένταξης στον κλάδο ΠΕ70-δασκάλων και επομένως μπορούν να προσληφθούν ως εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ70-Δασκάλων στα δημόσια δημοτικά σχολεία της χώρας μας.

Δεδομένου ότι παρόλο που υπάρχουν ήδη πτυχιούχοι Ε.Π.Α.Θ που έχουν ολοκληρώσει την εξομοίωση και έχουν πτυχίο του Παιδαγωγικού Τμήματος του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης το συγκεκριμένο πτυχίο δεν συμπεριλήφθηκε στην υπ’ αριθμόν 1ΓΕ/2019 (ΦΕΚ 45/τ. ΑΣΕΠ/24.12.2019) προκήρυξη του ΑΣΕΠ και συγκεκριμένα στο κεφάλαιο Β’ «ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ».

Δεδομένου ότι το συγκεκριμένο πτυχίο δεν έχει περαστεί στο ΟΠΣΥΔ από τις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης με την δικαιολογία ότι δεν προκύπτει από τα αναφερόμενα στην προκήρυξη του ΑΣΕΠ ότι εμπίπτει στα τυπικά προσόντα κατάταξης και διορισμού στον κλάδο ΠΕ70- ΔΑΣΚΑΛΩΝ και επομένως οι αρμόδιοι υπάλληλοΙ είχαν την υποχρέωση της μη καταχώρησης του.

Δεδομένου ότι αρχικά τα εν λόγω πτυχία είχαν περαστεί στο ΟΠΣΥΔ εκ μέρους των τοπικών Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και στην συνέχεια αποσύρθηκαν χωρίς καμία ενημέρωση των ενδιαφερομένων.

Δεδομένου ότι από τις διατάξεις που προαναφέρθηκαν προκύπτει πως οι πτυχιούχοι της Ε.Π.Α.Θ των οποίων το πτυχίο τους συνοδεύεται από την προβλεπόμενη από τον νόμο εξομοίωση έχουν δικαίωμα να δηλώσουν αίτηση ενδιαφέροντος στον κλάδο ΠΕ70-ΔΑΣΚΑΛΩΝ.

Ερωτάται η κα Υπουργός:

1. Για ποιο λόγο τα παραπάνω αναφερόμενα πτυχία που συνοδεύονται από τα πτυχία εξομοίωσης δεν συμπεριλήφθηκαν στην προκήρυξη 1ΓΕ/2019;

2.  Από ποια διάταξη του νόμου προκύπτει ο αποκλεισμός των συγκεκριμένων πτυχιούχων από την προκήρυξη 1ΓΕ/2019;

3.  Σκοπεύετε να παρέμβετε προς άμεση αποκατάσταση αυτής της προφανούς δυσαρμονίας με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο;    

 

Ακολουθήστε τον Δίαυλο 92,4 στο Google News