“ΟΧΙ” ΑΠΟ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΣΤΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΣΤΗ ΡΟΔΟΠΗ

Το υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας και κατ’ επέκταση η εταιρία Ελληνικό Κτηματολόγιο απορρίπτουν όλους τους λόγους παράτασης που ζήτησαν για την κτηματογράφηση στην Π.Ε. Ροδόπης ο δικηγορικός σύλλογος Ροδόπης και ο συμβολαιογραφικός σύλλογος του εφετείου Θράκης. Και μάλιστα σε μία περίοδο που βρίσκεται σε πλήρη λειτουργία η διακομματική για την Θράκη και τα αιτήματα τίθενται στις πολιτικές ηγεσίες των υπουργείων.

Εν προκειμένω σας επισυνάπτεται η απάντηση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας στο Μέσο Κοινοβουλευτικού ελέγχου Αναφορές / 2926- την οποία κατέθεσε στις 29-9-2020 ο βουλευτής Ροδόπης, Ιλχάν Αχμέτ, με αφορμή την προαναφερθείσα επιστολή με την οποία οι δύο σύλλογοι ζητούσαν την  παράταση της προθεσμίας κτηματογράφησης μέχρι την 31-12-2020, προκειμένου να δοθεί στους πολίτες ο αναγκαίος χρόνος να εκπληρώσουν τη σχετική υποχρέωση υποβολής δήλωσης ιδιοκτησίας στον ορισθέντα ανάδοχο, στα πλαίσια της διενεργούμενης κτηματογράφησης των περιοχών τους καθώς και παράταση μέχρι την 31-12-2022, της προθεσμίας διόρθωσης όλων των ανακριβών πρώτων εγγραφών στο κτηματολογικό γραφείο Κομοτηνής που αφορούν τις ήδη κτηματογραφημένες ιδιοκτησίες του πρώην Δήμου Κομοτηνής..

Σύμφωνα με την απάντηση του Κτηματολογίου στην ΠΕ. Ροδόπης  “το ποσοστό των δικαιωμάτων που έχει συλλεχθεί ως σήμερα στην εν λόγω περιοχή είναι 59,25% σε σχέση με τα προεκτιμώμενα. Το ποσοστό αυτό, το οποίο βαίνει αυξανόμενο προς την ημερομηνία έναρξης της Προανάρτησης, θεωρείται ικανό για την ασφαλή μετάβαση σε επόμενα στάδια κτηματογράφησης”.

Επίσης αναφέρουν ότι “σχετικά με το αίτημα παράτασης της προθεσμίας διόρθωσης των αρχικών εγγραφών στις κτηματογραφημένες περιοχές του πρώην Δήμου Κομοτηνής, σας γνωρίζουμε ότι η αρχική προθεσμία διόρθωσης για τις προαναφερόμενες περιοχές είχε οριστεί ως πενταετής, παρατάθηκε με αλλεπάλληλες τροποποιήσεις και με τον ν. 4623/2019 (άρθ. 102) ορίστηκε ενιαία, καταληκτική ημερομηνία η 31.12.2020.Σε κάθε περίπτωση μέχρι τις 31.12.2020 θα έχουν παρέλθει ήδη 12 χρόνια για τις κτηματογραφημένες περιοχές του πρώην Δήμου Κομοτηνής, χρόνος απολύτως ικανός για τη διόρθωση των εγγραφών.