ΕΝΑ ΧΡΟΝΙΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΜΕ ΤΟ ΠΟΣΙΜΟ ΝΕΡΟ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΙΑΣΜΟΥ ΟΔΗΓΕΙΤΕ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΛΥΣΗ ΤΟΥ

Σε λειτουργία δόθηκε η νέα υδρευτική γεώτρηση στο Γλυκονέρι του Δήμου Ιάσμου. Η σύνδεση του έργου πραγματοποιήθηκε υπό την επίβλεψη και τον συντονισμό του αρμοδίου Αντιδημάρχου, Μουμίν Μουμίν.

Η νέα υδρευτική γεώτρηση αναμένεται να ενισχύσει το παρεχόμενο υδατικό δυναμικό για την κάλυψη των αναγκών υδροδότησης και να εμπλουτίσει την επάρκεια πόσιμου νερού στην περιοχή.