ΕΚΔΟΘΗΚΕ Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ – ΣΑΠΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΩΝ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΧΑΛΑΖΟΠΤΩΣΗ ΣΤΙΣ 10 ΙΟΥΛΙΟΥ 2019

Ανακοινώνεται ότι έχει εκδοθεί η Απόφαση Δημάρχου 35/2020 με ΑΔΑ: Ψ3ΡΘΩΛΧ-7ΦΤ, που αφορά την καταβολή των επιδομάτων στους αιτούντες, που επλήγησαν από την χαλαζόπτωση της 10ης Ιουλίου 2019.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση της Απόφασης από:

– Την ιστοσελίδα του Δήμου,

– Τους πίνακες ανακοινώσεων των δύο δημοτικών καταστημάτων, στις Σάπες και στην Ξυλαγανή,

– Από τις αναρτήσεις στα κατά τόπους κοινοτικά καταστήματα των οικισμών που υπέστησαν ζημιές,

– Από τους προέδρους των τοπικών κοινοτήτων, των πληγέντων οικισμών.

Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Κέντρο Κοινότητας (Γεωργίου Γεννηματά, 8 Σάπες, τηλ.:2532023578).

 

Ακολουθήστε τον Δίαυλο 92,4 στο Google News