Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΙΑΣΜΟΥ ΖΗΤΗΣΕ ΝΑ ΧΑΡΑΚΤΙΡΙΣΤΕΙ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΟΥ ΙΑΣΜΟΥ ΩΣ ΠΡΟΤΥΠΟ Ή ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ

Με επιστολή του στην Δ/νση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ροδόπης, ο Δήμαρχος Ιάσμου, Οντέρ Μουμίν, ζήτησε να χαρακτηριστεί το Γυμνάσιο Ιάσμου ως Πρότυπο ή Πειραματικό Σχολείο.

«Κατόπιν της υπ’ αριθμ. 23716/Δ6/01-03-2021 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και ενημερωτικού εγγράφου της Κ.Ε.Δ.Ε., ο Δήμος Ιάσμου θεωρεί ότι το Γυμνάσιο Ιάσμου πληροί όλες τις απαιτούμενες προϋποθέσεις για να χαρακτηριστεί Πρότυπο ή Πειραματικό Σχολείο», αναφέρει αναλυτικά η επιστολή.

 

Ακολουθήστε τον Δίαυλο 92,4 στο Google News