ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ CLLD LEADER ΡΟΔΟΠΗΣ-ΞΑΝΘΗΣ ΖΗΤΗΣΕ Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΑΠΟ ΤΟ Γ.Γ. ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Συνεργασία για την υλοποίηση του προγράμματος CLLD LEADER Ροδόπης- Ξάνθης με τον Γενικό Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων κ.Κωνσταντίνο Μπαγινέτα, είχε ο Αντιπεριφερειάρχης και Πρόεδρος της Αναπτυξιακής Ροδόπης Α.Ε κ.Νικόλαος Τσαλικίδης, την Τετάρτη 12 Μαΐου 2021, στην Αθήνα.

Ο κ. Τσαλικίδης αναφέρθηκε στην πρόοδο υλοποίησης του τοπικού προγράμματος το οποίο περιλαμβάνει:

-τη χρηματοδότηση 35 έργων δημοσίου ενδιαφέροντος συνολικού προϋπολογισμού 4.7 εκατ.ευρώ και,

 -61 έργων ιδιωτικού χαρακτήρα στις ΠΕ Ροδόπης και Ξάνθης, συνολικής δημόσιας δαπάνης 7.8 εκατ.ευρώ,

εκφράζοντας τις ευχαριστίες του για την αγαστή συνεργασία και την έμπρακτη στήριξη που παρέχει το ΥΠΑΑΤ, δια μέσου του LEADER, υπέρ της τοπικής αγροτικής ανάπτυξης και οικονομίας.

Με δεδομένο το σημαντικό ενδιαφέρον για την ανάπτυξη ιδιωτικών επενδύσεων δια μέσου του CLLD Leader, ο κ.Τσαλικίδης ζήτησε πρόσθετη χρηματοδότηση ύψους 3.6 εκατ.ευρώ  για την υλοποίηση 26 θετικά αξιολογημένων επενδυτικών προτάσεων που δεν εντάχθηκαν λόγω έλλειψης  ανάλογων πόρων. O Γενικός Γραμματέας κ. Μπαγινέτας  διαβεβαίωσε για την άμεση εκκίνηση των διαδικασιών για την υπερδέσμευση των απαιτούμενων πόρων.

Αξίζει τέλος να σημειωθεί ότι, συνολικά για την υλοποίηση δημόσιων και ιδιωτικών έργων στο πλαίσιο του τοπικού προγράμματος CLLD LEADER, έγιναν προκηρύξεις ύψους 5.8 εκατ.ευρώ ενώ με την εξασφάλιση επιπλέον κονδυλίων ο τελικός προϋπολογισμός θα διαμορφωθεί σε 16.16 εκατ.ευρώ για την εκτέλεση 122 έργων ιδιωτικού και δημόσιου χαρακτήρα.

 

Ακολουθήστε τον Δίαυλο 92,4 στο Google News