ΑΡΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΜΑΡΩΝΕΙΑ, ΠΛΑΤΑΝΙΤΗ ΚΑΙ ΙΜΕΡΟ

Με απόφαση του Περιφερειάρχη ΑΜΘ Χρήστου Μέτιου, αίρεται η απαγόρευση χρήσης νερού σε Μαρώνεια, Ίμερο, Πλατανίτη που ίσχυε από την Τρίτη 20 Ιουλίου

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, επιτρέπεται πλέον η χρήση νερού για πόση και κάθε άλλη χρήση. Ακολουθεί αναλυτικά η ανακοίωση:

“Την άρση ισχύος της (7) σχετικής Απόφασης του Περιφερειάρχη Α.Μ.Θ. και επιτρέπουμε τη χρήση του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης από το δίκτυο ύδρευση των οικισμών που υδροδοτούνται από τα δίκτυα ύδρευσης Ιμέρου και Μαρώνειας-Πλατανίτη του Δήμου Μαρώνειας Σαπών για όλες τις χρήσεις. Ο Δήμος Μαρώνειας-Σαπών, ως υπεύθυνος ύδρευσης, οφείλει σύμφωνα με την (3) σχετική:

α. Να ενημερώσει το καταναλωτικό κοινό και τις επιχειρήσεις τροφίμων και ποτών για την παρούσα απόφαση.

β. Να λαμβάνει συνεχώς τα απαραίτητα μέτρα για την διασφάλιση της ποιότητας του νερού και να ενημερώνει τους κατοίκους για την ποιότητα του και για κάθε αλλαγή η οποία μπορεί να θέσει σε κίνδυνο την υγεία τους.

γ. Να ελέγχει το σύστημα χλωρίωσης του νερού, πραγματοποιώντας μετρήσεις υπολειμματικού χλωρίου σε διάφορα σημεία του δικτύου διασφαλίζοντας ότι τηρούνται οι παραμετρικές τιμές που ορίζονται στις (3) και (4) σχετικές.

δ. Να ελέγχει το σύστημα ύδρευσης συνολικά για διαπίστωση τυχόν φθορών, βλαβών και ελλείψεων και να φροντίζει για την άμεση επιδιόρθωση ή αντικατάσταση, όπου επιβάλλεται.

ε. Να προβαίνει στην παρακολούθηση του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης, πραγματοποιώντας δειγματοληψίες σε διάφορα χρονικά διαστήματα, με τους όρους και τη συχνότητα που προβλέπεται στην (3) σχετική, αποστέλλοντας στην Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας ΠΕ Ροδόπης τα αποτελέσματα των εργαστηριακών αναλύσεων.

Σημειώνεται ότι τα δείγματα θα πρέπει να αναλύονται από εργαστήρια που πληρούν τις προϋποθέσεις της (3) σχετικής. στ. Να εφαρμόζει πιστά τις διατάξεις των (3) και (4) σχετικών και να συνεργάζεται για το σκοπό αυτό με τις αρμόδιες αρχές.”

 

Ακολουθήστε τον Δίαυλο 92,4 στο Google News