ΥΠΟΓΡΑΦΤΗΚΕ Η ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΦΑΝΑΡΙΟΥ – ΑΡΩΓΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΜΕΣΗΣ

Υπογράφτηκε σήμερα Πέμπτη 5 Αυγούστου η σύμβαση για την υλοποίηση του έργου: «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΦΑΝΑΡΙΟΥ – ΑΡΩΓΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΜΕΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ» συνολικού προϋπολογισμού  πέντε εκατομμυρίων, είκοσι δύο χιλιάδων Ευρώ και ενενήντα λεπτών (5.022.000,00 €) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% μεταξύ της  ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία: «ΕΡΓΟΜΠΕΤΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΘΡΑΚΗΣ με τον δ.τ. «ΕΡΓΟΜΠΕΤΟΝ Α.Β.Ε.Τ.Ε.Θ» και της  ΔΕΥΑ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ δια του Προέδρου της Νότη Χαραλαμπίδη

 

Ακολουθήστε τον Δίαυλο 92,4 στο Google News