Κ.ΜΠΑΝΤΙΚΟΣ: Η ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΙΝΑΙ Ο ΛΟΓΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕ ΡΟΔΟΠΗΣ

Ο Περιφερειακός Διευθυντής Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης ανέλυσε διεξοδικά το θέμα των μειονοτικών και δημοσίων σχολείων στην Π.Ε Ροδόπης που τέθηκαν σε αναστολή λειτουργίας

Πιο συγκεκριμένα στην Π.Ε Ροδόπης η μείωση του μαθητικού δυναμικού στα μειονοτικά σχολεία είναι αρκετά αισθητή. Το 1981-82 το μαθητικό δυναμικό αναλογούσε στους 6.134 μαθητές, το 1991- 92 στους 4.517 μαθητές, το 2001-02 στους 3.149 μαθητές το 2011-12 στους 2.955 μαθητές το 2021-22 στους 1.844 μαθητές. Οπότε παρατηρούμε ότι από το σχολικό έτος 1981-82 τα μειονοτικά σχολεία είναι μείον 4.292 μαθητές δηλαδή υπάρχει μείωση 69.90%. Έτσι η μείωση του μαθητικού δυναμικού εκφέρει αντίκτυπο στον αριθμό των λειτουργούντων μειονοτικών σχολείων.

Ταυτόχρονα στα δημόσια σχολεία της Π.Ε Ροδόπης τα πράγματα είναι πιο ευχάριστα καθώς παρατηρείται άνοδος στο μαθητικό δυναμικό ανα τις δεκαετίες. Το σχολικό έτος 1981-82 ο αριθμός των μαθητών κυμαινόταν στους 2.237, το 1991-92 στους 3.656, το 2001-02 στους 3.055 το 2011-12 στους 3.272 και το 2021-22 στους 3.267. Αν και παρατηρείται μια μικρή μείωση την χρονιά 2001-02 ο αριθμός αυξάνεται ξανά τα επόμενα χρόνια. Από το σχολικό έτος 1981-82 παρατηρείται ότι 1.030 μαθητές περισσότεροι φοιτούν στα σχολεία δηλαδή υπάρχει αύξηση 46.00%.

Τα λειτουργούντα από την άλλη μειονοτικά σχολεία καταμετρούν το 1981-82 134 σχολεία το 1991-92 135 σχολεία το 2001-02 131 σχολεία το 2011-2012 100 σχολεία το 2021-22 56 σχολεία. Καταγράφεται λοιπόν ότι τα λειτουργούντα μειονοτικά σχολεία μειώθηκαν κατά 78 σε ποσοστό 58,20%.

Αντίστοιχα τα δημόσια λειτουργούντα σχολεία κυμαίνονται από το 1991-92 στα 58 το 2001-02 στα 41 το 2011-12 στα 27 το 2021-22 στα 25. Παρατηρείται εμφανής μείωση των σχολικών μονάδων κατα 33% ποσοστό δηλαδή 56,89%.

 

Ακολουθήστε τον Δίαυλο 92,4 στο Google News