Επερώτηση της ΛΑΪΚΗΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ στο περιφερειακό συμβούλιο για το μέτρο της βιολογικής γεωργίας και κτηνοτροφίας

Επερώτηση σχετικά με τη νέα πρόσκληση του ΥΠΑΤ για το μέτρο της βιολογικής γεωργίας και κτηνοτροφίας θέτει η ΛΑΪΚΉ ΣΥΣΠΕΊΡΩΣΗ προς τον Πρόεδρο Περ/κού Συμβουλίου και τον Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης Χρήστο Μέτιο.

Σύμφωνα με το κόμμα βάση των δηλώσεων του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, Σπήλιου Λιβανού, θα προκηρυχθεί μέσα στο ερχόμενο δίμηνο το πρόγραμμα της Βιολογικής Γεωργίας για 85.000 δικαιούχους και τα κονδύλια που θα διατεθούν ανέρχονται στο ποσό των 420 εκατ. ευρώ και θα αφορά δεσμεύσεις για δύο έτη (αντί για 3ετία-5ετία) και τα κονδύλια που θα διατεθούν ανέρχονται στο ποσό των 420 εκατ. ευρώ και θα αφορά δεσμεύσεις για δύο έτη (αντί για 3ετία-5ετία).

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Έβρου η «ΕΝΟΤΗΤΑ» την οποία παρέθεσε η ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ αναφέρεται.

“Οι αιτήσεις στο Μέτρο θα αφορούν όσους έχουν ήδη πιστοποιήσει ως βιολογικές τις καλλιέργειες ή τις εκτροφές τους μέχρι και της 31/12/2020, καθώς και νεοεισερχόμενους παραγωγούς που δεν είχαν Σύμβαση με φορέα Πιστοποίησης. Σημειώνεται εδώ πως οι αιτήσεις θα βασιστούν στις φετινές αιτήσεις ΟΣ∆Ε.

Δεν πρέπει να ξεχνάμε την σφαγή που υπέστησαν οι μικρομεσαίοι αγρότες της περιφέρειας από τα αποτελέσματα της προκήρυξης του προγράμματος των βιολογικών του 2019.

Προκήρυξη που με βάση τα κριτήρια που είχαν καθοριστεί ήταν κομμένα και ραμμένα για να εξυπηρετήσουν-εντάξουν τους πολύ μεγάλους παραγωγούς. Δεν είναι τυχαίο ότι στην περιφέρειά από τις 1.453 αιτήσεις των παλιών βιοκαλλιεργητών – πενταετίας (Δράση 11.2.1) εντάχθηκαν 154 (ποσοστό 9,4%) και από τους 4 παραγωγούς καρπώθηκαν το 25% του προϋπολογισμού. Στην Δράση 11.1.1 (Νέοι Βιοκαλλιεργητές) έγιναν 3.322 αιτήσεις και εγκρίθηκαν 306!!!. (ποσοστό 9,2%)

Την ίδια σφαγή θα έχουν οι μικρομεσαίοι παραγωγοί, αν δεν καθοριστούν κριτήρια που θα μοριοδοτούν της μικρές και μεσαίες καλλιέργειες και δεν υπάρξει ανώτατο όριο έκτασης για την ένταξη στο πρόγραμμα.

Στις εξαγγελίες δεν υπάρχει καμία μέριμνα για τους Βιοκαλλιεργητές της Δράσης 11.2.1 (1η Πρόσκληση)  και της Δράσης 11.1.1 (3η Πρόσκληση). Συγκεκριμένα:

Στη Δράση 11.2.1(1η Πρόσκληση) σύμφωνα με την Πρόσκληση με Αρ. Πρωτοκόλλου 130/5917.18/01/2017 εντάχθηκαν στην Περιφέρεια της 1053 παραγωγοί (Πανελλαδικά 4.693 παραγωγοί). Η πρόσκληση ανέφερε ότι οι δεσμεύσεις για της δικαιούχους του υπομέτρου 11.2 είναι πενταετούς διάρκειας, με δυνατότητα ετήσιας παράτασης μετά τη λήξη της αρχικής περιόδου και μετά από σχετική πρόσκληση. Οι παραγωγοί θα πάρουν ενίσχυση για τελευταία φορά για την ΕΑΕ 202, οι υποχρεώσεις του προγράμματος λήγουν της 31/5/2022 και με βάση τα δεδομένα δεν μπορούν να υποβάλουν Αίτηση Στήριξης.

Στη Δράση 11.1.1(3η Πρόσκληση) σύμφωνα με την Πρόσκληση με Αρ. Πρωτοκόλλου 4075/182059.31/12/2018 εντάχθηκαν στην Περιφέρεια της 221 παραγωγοί. Η πρόσκληση ανέφερε ότι οι δεσμεύσεις για της δικαιούχους του υπομέτρου 11.1 είναι τριετούς διάρκειας. Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της τριετούς δέσμευσής τους για μετατροπή του συστήματος καλλιέργειας σε βιολογική, μπορούν, εφ’ όσον το επιθυμούν και μετά από σχετική πρόσκληση, να ενταχθούν της αντίστοιχες δράσεις του υπομέτρου 11.2. Οι παραγωγοί θα πάρουν ενίσχυση για τελευταία φορά για την ΕΑΕ 2021, οι υποχρεώσεις του προγράμματος λήγουν της 31/5/2022 και αυτοί με βάση τα δεδομένα δεν μπορούν να υποβάλουν Αίτηση Στήριξης.

Η μη ένταξη αυτών των βιοκαλλιεργητών εκτός από την στέρηση σημαντικών εισοδημάτων που ουσιαστικά οδηγούνται στην καταστροφή ταυτόχρονα οδηγεί και σε απαξίωση μηχανολογικού εξοπλισμού που χρησιμοποιούσαν οι βιοκαλλιεργητές για να ανταποκριθούν τις ανάγκες των καλλιεργειών της.

Γίνεται φανερό με βάση τις εξαγγελίες όλοι αυτοί οι βιοκαλλιεργητές που για χρόνια καλλιεργούν και παράγουν βιολογικά προϊόντα θα αναγκαστούν να εγκαταλείψουν την βιολογική παραγωγή, με τις αντίστοιχες αρνητικές συνέπειες για την αγροτική παραγωγή της περιοχής αλλά και της χώρας.”

Τέλος το κόμμα επερωτά τον κ. Περιφερειάρχη σε ποιες ενέργειες θα προβεί η περιφέρεια ώστε η νέα πρόσκληση:

  • Να μοριοδοτεί τις μικρές και μεσαίες καλλιέργειες και να υπάρξει ανώτατο όριο έκτασης ένταξης στο πρόγραμμα.
  • Να μπορούν να υποβάλουν αίτηση στήριξης ή να δοθεί παράταση για ένα χρόνο στους παραγωγούς που θα πάρουν ενίσχυση για τελευταία φορά για την ΕΑΕ 2021 και οι υποχρεώσεις του προγράμματος λήγουν της 31/5/2022.

 

Ακολουθήστε τον Δίαυλο 92,4 στο Google News