Δημιουργικά εργαστήρια και σεμινάρια θα διεξάγει ο Δήμος Μαρωνείας – Σαπών

Προγράμματα δημιουργικών εργαστηρίων και σεμιναρίων θα πραγματοποιήσει ο Δήμος Μαρωνείας – Σαπών. Στο πλαίσιο της υλοποίησης συνοδευτικών μέτρων της πράξης:

«ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2018-2019»- ΚΣ ΠΕ ΡΟΔΟΠΗΣ» του Ε.Π. «Επισιτιστική και Βασική Υλική Συνδρομή του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους – ΤΕΒΑ»

Η δράση αυτή έχει σκοπό την παροχή υπηρεσιών ενδυνάμωσης, κοινωνικοποίησης και απόκτησης λοιπών δεξιοτήτων (δημιουργικά εργαστήρια και σεμινάρια παραδοσιακών κατασκευών, αξιοποίησης και ανάδειξης τοπικών προϊόντων καινοτομίας, κοκ.)

Στόχος θα είναι η ενθάρρυνση των ωφελούμενων να συμμετέχουν σε ομάδες και η απόκτηση δεξιοτήτων που ίσως στη συνέχεια θα μπορούσαν να αποτελέσουν πηγή εισοδήματος.          

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει: την διοργάνωση εργαστηρίων παραδοσιακών κατασκευών και παραδοσιακών τεχνών.

Τα εργαστήρια θα ξεκινούν την Τρίτη 23 Νοέμβρη 2021.

 

Ακολουθήστε τον Δίαυλο 92,4 στο Google News