Αυτοδιοίκηση: Ποιοι αιρετοί κινδυνεύουν να χάσουν αξιώματα

Στις 16 Δεκεμβρίου 2021, το Γ’ Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ) έκρινε κατά πλειοψηφία αντισυνταγματικές τις διατάξεις του “νόμου Θεοδωρικάκου” με τις οποίες τροποποιήθηκε το πλαίσιο ανάδειξης προέδρων κοινοτήτων με πληθυσμό άνω των 300 κατοίκων.

Άλλαξαν δηλαδή οι όροι ανάδειξης προέδρων κοινοτήτων, με τρόπο που παραβιάστηκαν «τα δικαιώματα του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι, καθώς και τις αρχές της ελεύθερης και ανόθευτης εκδήλωσης της λαϊκής θέλησης, ως έκφρασης της αρχής της λαϊκής κυριαρχίας και της ισότητας των όρων του εκλογικού ανταγωνισμού», σύμφωνα με την πλειοψηφική άποψη των μελών του Τμήματος του ΣτΕ (αριθμός απόφασης: 2366/2021).

Με το «νόμο Θεοδωρικάκου» (κυρίως το άρθρο 5 του νόμου 4623/2019 και σε δεύτερο βαθμό το – διευκρινιστικού χαρακτήρα – άρθρο 10 του νόμου 4625/2019), καταργήθηκαν οι προαναφερθείσες διατάξεις και προβλέφθηκαν αλλαγές, στο γνωστό πνεύμα του «δημαρχοκεντρικού» μοντέλου που διέπει τις γενικότερες κυβερνητικές διατάξεις για την Τοπική Αυτοδιοίκηση. Έτσι, θεσπίστηκε ότι πρόεδρος των συγκεκριμένων κοινοτήτων θα ορίζεται «ο σύμβουλος του πρώτου κατά σειρά συνδυασμού που έλαβε τους περισσότερους σταυρούς προτίμησης», χωρίς περαιτέρω διαδικασίες (π.χ. μυστική ψηφοφορία μεταξύ των εκλεγμένων μελών του κοινοτικού συμβουλίου).

Αυτές οι αλλαγές κρίθηκαν αντισυνταγματικές από την πλειοψηφία του Τμήματος του ΣτΕ. Κατά την μειοψηφία, από τις αλλαγές του «νόμου Θεοδωρικάκου» δεν συντρέχει παραβίαση των συνταγματικών αρχών, με το σκεπτικό ότι ο προϊσχύων νόμος «δεν προέβλεπε την άμεση ανάδειξη του προέδρου του συμβουλίου κοινότητας από το εκλογικό σώμα, αλλά την εκλογή του με μυστική ψηφοφορία από το ίδιο το συμβούλιο».

Η υπόθεση έχει παραπεμφθεί στην Ολομέλεια του ΣτΕ η οποία θα πάρει και τις τελικές αποφάσεις. Η Ολομέλεια αναμένεται να αποφανθεί εντός του πρώτου εξαμήνου του 2022, δηλαδή μέχρι τα τέλη του ερχόμενου Ιουνίου.

 

Ακολουθήστε τον Δίαυλο 92,4 στο Google News