Νέα υδρογεώτρηση στον Δήμο Μαρωνείας-Σαπών

Ολοκληρώνονται σύντομα οι διαδικασίες ανόρυξης νέας υδρογεώτρησης σε αντικατάσταση υφιστάμενης στην Μαρώνεια, προκειμένου να ενισχυθούν οι υδρευτικές ανάγκες των κατοίκων της ευρύτερης περιοχής.

Το έργο, προϋπολογισμού 37.686 ευρώ, αφορά διατρήσεις, σωληνώσεις και αντλήσεις, ώστε η νέα γεώτρηση να είναι πλήρως λειτουργική και παραγωγική για να καλύψει τα κενά που παρουσίαζε η σημερινή γεώτρηση, λόγω της παλαιότητας της και της θραύσης των σωληνώσεων της, παρέχοντας μεγαλύτερες ποσότητες νερού.

Παράλληλα, στον ίδιο τομέα έγινε η δρομολόγηση υλοποίησης των κάτωθι έργων:

  • Πρώτον, ολοκληρώθηκε η διαδικασία δημοπράτησης και αναδείχθηκε ανάδοχος για τη νέα δεξαμενή στη Μαρώνεια, χωρητικότητας 300 κυβικών  και προϋπολογισμού  37.200 ευρώ, που θα χρησιμοποιηθεί για τις ανάγκες ύδρευσης, αλλά και της πυροπροστασίας της ευρύτερης περιοχής της Μαρώνειας.
  • Δεύτερον, ολοκληρώθηκε η μελέτη νέας γεώτρησης στην Μαρώνεια, προϋπολογισμού 47.000 ευρώ και θα δημοπρατηθεί άμεσα, ενώ έχει προβλεφθεί και ο εξοπλισμός της από δαπάνες του Δήμου.
  • Τρίτον, έχει εξασφαλιστεί η πίστωση και συντάσσεται η μελέτη για την κατασκευή νέας δεξαμενής στην παραλιακή ζώνη των Προσκυνητών.

 

Ακολουθήστε τον Δίαυλο 92,4 στο Google News