Είμαστε οι πιο φτωχοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης μετά τη Βουλγαρία

Στους ουραγούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης για ακόμη μία φορά η Ελλάδα, καθώς είναι προτελευταία μετά την Βουλγαρία στο ΑΕΠ που είναι εκφρασμένο σε πρότυπα αγοραστικής δύναμης, όπως αποτυπώνεται στους επίσημους πίνακες της Eurostat και αφορούν το κατά κεφαλήν εισόδημα.

Το 2021, το κατά κεφαλήν ακαθάριστο εγχώριο προϊόν (ΑΕΠ) εκφρασμένο σε πρότυπα αγοραστικής δύναμης (ΜΑΔ) κυμαινόταν μεταξύ 55% του μέσου όρου της ΕΕ στη Βουλγαρία και 277% στο Λουξεμβούργο.

Τα στοιχεία δείχνουν σημαντικές διαφορές μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ ως προς το κατά κεφαλήν ΑΕΠ, που χρησιμοποιείται για τη μέτρηση της οικονομικής δραστηριότητας. Το 2021, το Λουξεμβούργο και η Ιρλανδία κατέγραψαν τα υψηλότερα επίπεδα κατά κεφαλήν ΑΕΠ, 177% και 121% πάνω από τον μέσο όρο της ΕΕ.

Ακολούθησαν εξ αποστάσεως η Δανία (33% πάνω), η Ολλανδία (32% πάνω), η Σουηδία (23% πάνω) και το Βέλγιο (22% πάνω).

Αντίθετα, η Κροατία (30% κάτω από τον μέσο όρο της ΕΕ), η Σλοβακία (32% κάτω), η Ελλάδα (35% κάτω) και η Βουλγαρία (45% κάτω) κατέγραψαν το χαμηλότερο κατά κεφαλήν.

Διαβάστε επίσης:  Σοκ από τη Eurostat: Στο 28% η υπερβάλλουσα θνησιμότητα στην Ελλάδα τον Απρίλιο
https://twitter.com/EU_Eurostat/status/1506571706718060548

 

Ακολουθήστε τον Δίαυλο 92,4 στο Google News