Λιμεναρχείο Πόρτο Λάγους: Ιδιοκτήτης ταχύπλοου σκάφους, επαγγελματικής ή ιδιωτικής χρήσης υποχρεούται να διαθέτει ασφάλιση σε ισχύ

Ιδιοκτήτης ταχύπλοου σκάφους, επαγγελματικής ή ιδιωτικής χρήσης υποχρεούται να διαθέτει ασφάλιση σε ισχύ σύμφωνα με τα ελάχιστα όρια κάλυψης των αναφερόμενων κινδύνων και απαιτήσεων που ανακύπτουν κατά την εκτέλεση πλόων, ελλιμενισμό και την αγκυροβολία.

Ως εκ τούτου από 01/6/2022 θα ισχύσουν τα κάτωθι, ελάχιστα, όρια κάλυψης ανά αναλαμβανόμενο κίνδυνο:

  • Αστική ευθύνη για θάνατο ή σωματικές βλάβες επιβαινόντων και τρίτων: εκατόν πενήντα χιλιάδες (150.000) ευρώ, ανά πρόσωπο και επτακόσιες χιλιάδες (700.000) ευρώ, ανά συμβάν και δύο εκατομμύρια εκατό χιλιάδες (2.100.000) ευρώ συνολικά για όλη την περίοδο ασφάλισης,
  • Αστική ευθύνη για υλικές ζημιές επιβαινόντων και τρίτων: εκατόν πενήντα χιλιάδες (150.000) ευρώ, ανά συμβάν και τετρακόσιες πενήντα χιλιάδες (450.000) ευρώ συνολικά για όλη την περίοδο ασφάλισης,
  • αγ. αστική ευθύνη για πρόκληση θαλάσσιας ρύπανσης: εκατόν πενήντα χιλιάδες (150.000 )
  • ευρώ, ανά συμβάν και τετρακόσιες πενήντα χιλιαδες (450.000) ευρώ συνολικά για όλη την περίοδο ασφάλισης σύμφωνα με τις παρ. (1α) και (1β) του άρθρου 74 του Ν. 4926/2022 (ΦΕΚ82 Α ́).

    Για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με το Γραφείο Λιμενικής Αστυνομίας στο τηλέφωνο 2541096666 (εσωτερικό 111).
Διαβάστε επίσης:  Φανάρι: Άσκηση αντιμετώπισης εικονικού περιστατικού ρύπανσης από πετρελαιοειδή

 

Ακολουθήστε τον Δίαυλο 92,4 στο Google News