Υπόμνημα θεμάτων προς απάντηση θα καταθέσουν στο Περιφερειακό συμβούλιο οι σύλλογοι κτηνοτρόφων ΠΑΜΘ

Υπόμνημα θεμάτων θα καταθέσουν οι κτηνοτροφικοί σύλλογοι της Περιφέρειας ΑΜΘ στην Ειδική Συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου για την κτηνοτροφία στις 24-6-22 στις 18:00»

Τα θέματα που θα καταθέσουν είναι τα κάτωθι :

 1. Στρατηγικό σχέδιο ΚΓΠ 2021-2027 και τρόπος κατανομής άμεσων ενισχύσεων.
 2. Κατανομή βοσκοτόπων και διαχειριστικά σχέδια βόσκησης, εντάξεις βιολογικής κτηνοτροφίας και εθνικό απόθεμα.
 3. Κόστος παραγωγής , ζωοτροφές, καύσιμα, ενέργεια.
 4. Τιμές αμνοεριφίων περιόδου Πάσχα 2022, υπόλοιπα κορωνοενισχύσεων αμνοεριφίων 2020.
 5. Μείωση ζωικού κεφαλαίου στην περιφέρεια ΑΜΘ.
 6. Αποζημιώσεις για την εξυγίανση του ζωικού κεφαλαίου χωρίς φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα.
 7. Εργάτες κτηνοτροφίας.
 8. ΕΛΓΑ αποζημιώσεις ζωικού κεφαλαίου.
 9. Στελέχωση κτηνιατρικών υπηρεσιών με κτηνιάτρους και γραμματειακή υποστήριξη.
 10. Χρήση των βοσκοτοπικών εκτάσεων και της καλλιεργήσιμης γης από ΑΠΕ . Εναλλακτικοί τρόποι για την κτηνοτροφία.
 11. Συνεργασία του τουριστικού κλάδου και της εστίασης με τον πρωτογενή τομέα για την κατανάλωση τοπικών προϊόντων.

 

Ακολουθήστε τον Δίαυλο 92,4 στο Google News