Λειτουργία τμημάτων ΕΠΑΣ Μαθητείας στις Σάπες

Δικαιώνονται οι στοχευμένες διεκδικήσεις του Δήμου Μαρωνείας-Σαπών για την θωράκιση και διεύρυνση του εκπαιδευτικού περιβάλλοντος της περιοχής, αφού οι τεκμηριωμένες πειστικές προτάσεις του προς τη “Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης” και τον Διοικητή της κ. Σπύρο Πρωτοψάλτη για τη λειτουργία παραρτήματος της ΕΠΑΣ Μαθητείας Κομοτηνής.

Στο πλαίσιο της συνεργασίας ΔΥΠΑ(πρώην ΟΑΕΔ) και Δήμου Μαρωνείας-Σαπών συμφωνήθηκε η λειτουργία δύο τμημάτων επαγγελματικών σχολών μαθητείας στις Σάπες και συγκεκριμένα Βοηθών Φαρμακείου και Υπαλλήλων Διοικητικών και Οικονομικών Καθηκόντων.

Για την υλοποίηση του στοχοδιαγράμματος το Δημοτικό Συμβούλιο Μαρωνείας-Σαπών ψήφισε ομόφωνα στη συνεδρίαση του την Τρίτη 28 Ιουνίου 2022 τη σύμβαση συνεργασίας μεταξύ των δύο οργανισμών, η οποία  περιλαμβάνει τις εκατέρωθεν δεσμεύσεις τους όπως τη διάθεση αιθουσών και εξοπλισμού από τον Δήμο για την πραγματοποίηση του θεωρητικού μέρους του προγράμματος εκπαίδευσης και των εργαστηριακών μαθημάτων.

 

Ακολουθήστε τον Δίαυλο 92,4 στο Google News