Πως θα γίνει η επιλογή 1.200 μόνιμων στην Δημοτική Αστυνομία

Νομοθετικές ρυθμίσεις ετοιμάζει το υπ. Εσωτερικών, με μικτό σύστημα – γραπτές εξετάσεις multiple choice και μόρια – θα επιλεγούν οι 1.200 μόνιμοι στην Δημοτική Αστυνομία στον επικείμενο διαγωνισμό που θα δημοσιευθεί τις επόμενες ημέρες.

Οι υποψήφιοι θα επιλεγούν από τρεις δεξαμενές εκπαίδευσης: Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, στο βαθμό της γραπτής εξέτασης θα προστεθούν και μόρια, ως προσαυξήσεις, τα οποία προέρχονται από:

 • Γενικό βαθμό του πτυχείου ή το απολυτήριο τίτλο σπουδών
 • Εντοπιότητα
 • Ιδιότητα πολυτέκνου ή τέκνου πολυτέκνου
 • Γνώση ξένων γλωσσών

Με βάση το σχετικό νομό η μοριοδότηση μέχρι τώρα προέκυπτε ως εξής:

 • 7 μονάδες για υποψήφιους που είναι δημότες και συγχρόνως κάτοικοι του αντιστοίχου δήμου που προκηρύσσει  θέσεις
 • 3 μονάδες για πολύτεκνους
 • 5 για την άριστη γνώση ξένης γλώσσας
 • 3 μονάδες για την πολύ καλή γνώση ξένης γλώσσας
 • 2 μονάδες για την καλή γνώση  ξένης γλώσσας

Παράλληλα οι υποψήφιοι, πριν προσληφθούν, θα υποβληθούν σε ψυχοτεχνικές και αθλητικές δοκιμασίες.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν και αυτά τα χαρακτηριστικά:

 • Όρια ηλικίας: έως 30 για ΠΕ και ΤΕέως 26 για ΔΕ
 • Ύψος: 1,67 για τις γυναίκες, 1,70 για τους άνδρες

 

Ακολουθήστε τον Δίαυλο 92,4 στο Google News